Prednosti zone

Područje Slobodne zone luke Pula nalazi se na lučkom području luke Pula i obuhvaća:

– kopneni dio
– morski dio

U Slobodnoj zoni luke Pula korisnici zone mogu obavljati slijedeće djelatnosti:
– proizvodnja robe,
– oplemenjivanje robe,
– trgovina na veliko i posredovanje u trgovini,
– bankarski i drugi novčani poslovi,
– usluge osiguranja i reosiguranja imovine i osoba,
– ugostiteljske usluge i
– druge usluge osim: priveza i odveza brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica i plutajućih objekata; ukrcaja, iskrcaja i prekrcaja robe u domaćem prometu; ukrcaja i iskrcaja putnika.

Mogućnost korištenja Slobodne zone imaju domaće i strane pravne i fizičke osobe na temelju ugovora sa osnivačem sukladno Zakonu o slobodnim zonama.

Prednost za obavljanje gospodarskih djelatnosti u Slobodnoj zoni imaju domaće i strane pravne ili fizičke osobe:
– čija gospodarska djelatnost u Slobodnoj zoni ostvaruje veće izvozne rezultate
– koja ostvaruje veći promet preko lučkih kapaciteta i koristi lučke usluge i djelatnike
– čiji je aranžman dugoročniji
– čiji ciklus proizvodnje traje kraće
– čija gospodarska djelatnost manje zagađuje prirodni okoliš
– koja ulaže više sredstava u razvoj Slobodne zone

U Slobodnoj zoni gospodarske se djelatnosti obavljaju od 00.00 do 24.00 sata. Osnovna prednost Slobodne zone luke Pula je u carinskim olakšicama, te poreznim oslobođenjima koja se ostvaruju u postupku proizvodnje i dorade, odnosno skladištenja roba do trenutka izlaska iz nacionalnog carinskog postupka, a osobito su poticajne za ulaganja u infrastrukturu i suprastrukturu luke jer se time ulaže u razvitak cjelokupnog pomorskog – prometnog pravca.